Hem > Om Österlens museum

Om Österlens museum

Här kan du söka på Österlens museums samlingar. Österlens museum i Simrishamn är ett kommunalt, kulturhistoriskt museum med stora samlingar och arkiv. Föreningen för fornminnes-och hembygdsvård i sydöstra Skåne är ägare till samlingarna som genom ett avtal förvaltas av Österlens museum. Samlingarna speglar livet på Österlen från forntiden och fram till idag. För att utöka samlingarna med adekvata föremål finns insamlings-och gallringsriktlinjer samt en insamlingsgrupp som kvalitativt värderar de föremål som allmänheten m fl önskar skänka till samlingarna.

För övrigt arbetar museet med att årligen producera nya utställningar, program för barn och vuxna, föreläsningar, stadsvandringar, vård av fornlämningar och med uppdrag att finna ett nytt museimagasin och att utreda möjligheten att bygga upp ett skånskt hällristningscentrum på Österlen.