Utställningar

4 utställningar totalt.

Skeppsmodeller

I samlingarna på Österlens museum finns ett femtiotal skeppsmodeller och flaskskepp som skildrar den historiskt viktiga sjöfarten i sydöstra Skåne. Modellerna föreställer ofta välkända och karaktäristiska skepp hemmahörande i hamnarna i Simrishamn och fiskelägena längs kusten. Många av modellerna är namngivna och har rik information om såväl skeppens historik som modellbyggaren, men en hel del av modellerna saknar dokumentation om namn och tillverkare. Har du information om skeppsmodellerna? Hör i så fall gärna av dig till Österlens museums antikvarie på ulrika.wallebom(at)simrishamn.se.  

Fiskeredskap från österlen

I denna samling visar vi ett litet urval av fiskeredskap från Simrishamn och fiskelägena längs Österlens kust. På Österlens museum finns en relativt stor samling av föremål och redskap från områdets långa historia av fiske. Garn, hommor, namnflär, flöten, pilkar och mycket mer från framför allt 1900-talets första hälft. Arbete pågår med att digitalisera och lägga ut mer av samlingarna på denna sida. Vi efterlyser också fiskeredskap från modernare tider till samlingarna!

Bronsålders bronser

I fornsakssamlingarna på Österlens museum finns ett förhållandevis stort antal bronsföremål från bronsåldern, ca 1800 - 500 f Kr. Föremålen har samlats in av skarpögda bönder och betgallrerskor från olika platser runt om på Österlen under de senaste 100 åren. Många av dem har skänkts till museet av samlare och historieintresserade privatpersoner. Föremålen ger en bild av en rik bronsåldersbygd med välkända hällristningsområden från samma tid. Samlingarna kompletterar bilden av bronsåldern för dagens arkeologer och forskare, från ett område i...

Dörrar från Österlen

I samlingarna på Österlens museum finns ett sjuttiotal dörrar av olika modeller. Allt från de äldsta allmogemålade dörrarna till inner- och ytterdörrar av modernare typ. Spegeldörrar med den typiska Simrishamnsdekoren och dörrar från de olika byarna och fiskelägena på Österlen. Dörrar från enklare gatehus, ståtliga borgmästargårdar och pråliga kyrkor. Enkla paneldörrar och dörrar med vackert smidda beslag. Dörrar från välkända institutioner som Varmbadhuset i Simrishamn och från Doktor Lehmanns mottagning på Björkegrenska gården...  Men en del av dörrarna saknar dokumentation om...