Fiskeredskap från österlen

I denna samling visar vi ett litet urval av fiskeredskap från Simrishamn och fiskelägena längs Österlens kust. På Österlens museum finns en relativt stor samling av föremål och redskap från områdets långa historia av fiske. Garn, hommor, namnflär, flöten, pilkar och mycket mer från framför allt 1900-talets första hälft. Arbete pågår med att digitalisera och lägga ut mer av samlingarna på denna sida. Vi efterlyser också fiskeredskap från modernare tider till samlingarna!