Bronsålders bronser

I fornsakssamlingarna på Österlens museum finns ett förhållandevis stort antal bronsföremål från bronsåldern, ca 1800 - 500 f Kr. Föremålen har samlats in av skarpögda bönder och betgallrerskor från olika platser runt om på Österlen under de senaste 100 åren. Många av dem har skänkts till museet av samlare och historieintresserade privatpersoner. Föremålen ger en bild av en rik bronsåldersbygd med välkända hällristningsområden från samma tid. Samlingarna kompletterar bilden av bronsåldern för dagens arkeologer och forskare, från ett område i Skåne som annars inte har undersökts arkeologiskt i någon större omfattning i modern tid.