Björkegrenska rederikontoret

Omslagsbild

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

PUB002

Titel

Björkegrenska rederikontoret

Beskrivning

Föremål från Björkegrenska rederikontoret i Simrishamn.

Föremålen härstammar från Björkegrenska rederikontoret som fanns på Björkegrenska gården mellan åren 1866 – 1916.
Björkegrenska gården, som beskrivs som köpmansgård redan 1750, köps av dåvarande handelsman Lars Johan Björkegren år 1840. År 1848 byggs den ut och kompletteras med sädesmagasinet Hafreborg i fem våningar (där nu Österlens museum ligger). Lars Johan Björkegren har då blivit skeppsredare och hans rederikontor flyttar in 1866 och blir kvar på gården till 1916 då rederiet upphör. År 1898 dör Lars Johan Björkegren och hans tjugofem år yngre hustru Sigrid övertar rederiet. Första världskriget sätter punkt för rederiets storhetstid och Sigrid Björkegren säljer sitt sista fartyg 1916. Sigrid Björkegren, kallad ”frun”, bor emellertid kvar på gården till 1936 tillsammans med dottern Elisabeth Björkegren. Sigrid Björkegrens andra dotter Anna gifte sig med professor Axel Herrlin i Lund. De fick tvillingdöttrarna Hedvig och Sigrid, som ärvde Björkegrenska gården av sin moster Elisabeth och flyttade dit för gott i början av 1950-talet. Hedvig och Sigrid Herrlin önskade att Björkegrenska gården skulle bevaras och i detta syfte bildade Sigrid Herrlin en stiftelse strax före sin död 1991 till vilken hela systrarnas kvarlåtenskap testamenterades för vetenskapliga och kulturella ändamål. En restaurering av Björkegrenska gården (utom Hafreborg) utfördes 1992-1993 med bidrag från Riksantikvarieämbetet, Länsarbetsnämnden och dåvarande chefen för Österlens museum, Gustaf Åberg. Rederikontoret fanns utställt på Björkegrenska gården och senare i olika utställningar på Hafreborg, senast i utställningen ”Personligt – 2000 år av Österlens historia” (2011-2015).