Gislövs smidessamling

Omslagsbild

Titel

Gislövs smidessamling

Beskrivning

Här presenteras olika typer av smidesföremål som tidigare har varit utställda i smidesmuseet i Gislöv. Alla föremål i smidessamlingen tillhör Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne och förvaltas av Österlens museum. Totalt omfattar samlingen drygt 6000 föremål, som efterhand kommer att läggas ut på denna sida.

I samlingen finns smidesföremål från alla möjliga verksamheter. Exempel på detta är byggnadssmide, konstsmide, beslag till kistor, möbler, fönster och dörrar, lås och nycklar, smedens verktyg, bondens verktyg från matlagning, djurskötsel, slakt, häst och vagn, jordbruk, torvarbete samt hav och fiske.

År 1976 öppnades utställningarna i Gislövs smidesmuseum i den nedlagda skolan mitt i byn. I en fristående byggnad på skoltomten fanns också en välbevarad smedja som var i bruk fram till 1940-talet, och som tillfördes museet. Under museets verksamma år visades smidesföremål upp i permanenta och tillfälliga utställningar, och smide bedrevs i smedjan. Man gav också ut ett flertal böcker och tidskrifter i ämnet smide. Efter många år av intensiv verksamhet lades delar av utställningarna ned och år 2008 inleddes avvecklingen av museet.

Under åren 2008 – 2014 bedrevs ett projekt på Österlens museum där man omhändertog och digitaliserade alla de smidesföremål som i nära 30 år förvarats och ställts ut på Gislövs smidesmuseum. Arbetet med att göra hela databasen publik på denna hemsida pågår.

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!