Samlingar

4 samlingar totalt.

ÖM 16058.JPG

Garverimuseet

Här presenteras olika typer av garveriföremål som idag till största del finns utställda i Garverimuseet på Strömmens Strädde i Simrishamn. Alla…

Visa objekten i Garverimuseet

S 2689.jpg

Gislövs smidessamling

Här presenteras olika typer av smidesföremål som tidigare har varit utställda i smidesmuseet i Gislöv. Alla föremål i smidessamlingen tillhör…

Visa objekten i Gislövs smidessamling

M_7891.jpg

Fiskeredskap från Österlen

I denna samling visar vi ett litet urval av fiskeredskap från Simrishamn och fiskelägena längs Österlens kust. På Österlens museum finns en relativt…

Visa objekten i Fiskeredskap från Österlen

HH_187_Ö.JPG

Bronsålderns bronser

I fornsakssamlingarna på Österlens museum finns ett förhållandevis stort antal bronsföremål från bronsåldern, ca 1800 - 500 f Kr. Föremålen har…

Visa objekten i Bronsålderns bronser