Bläddra bland samlingar (4 totalt)

HH_187_Ö.JPG

Bronsålderns bronser

I fornsakssamlingarna på Österlens museum finns ett förhållandevis stort antal bronsföremål från bronsåldern, ca 1800 - 500 f Kr. Föremålen…

Visa objekten i Bronsålderns bronser

ÖM_12592.JPG

Björkegrenska rederikontoret

Föremål från Björkegrenska rederikontoret i Simrishamn.

Föremålen härstammar från Björkegrenska rederikontoret som fanns på…

Visa objekten i Björkegrenska rederikontoret

M_7891.jpg

Fiskeredskap från Österlen

I denna samling visar vi ett litet urval av fiskeredskap från Simrishamn och fiskelägena längs Österlens kust. På Österlens museum finns en…

Visa objekten i Fiskeredskap från Österlen

S 2689.jpg

Gislövs smidessamling

Här presenteras olika typer av smidesföremål som tidigare har varit utställda i smidesmuseet i Gislöv. Alla föremål i smidessamlingen tillhör…

Visa objekten i Gislövs smidessamling